Op 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Deze wet regelt dat onze persoonlijke informatie veilig is en niet zomaar gedeeld kan worden. Bedrijven, maar ook verenigingen zoals Vokaal Totaal, dienen zorgvuldig om te gaan met gegevens van personen. Wij hebben als bestuur de risico’s in kaart gebracht, zaken geregeld waarin het risico van het delen van persoonsgevoelige informatie aanwezig is en verwerkingsovereenkomsten gesloten met onze samenwerkingspartners. Voor een volledig overzicht van hoe Vokaal Totaal met jouw persoonsgegevens omgaat, verwijzen we je graag naar ons bijgevoegde privacy beleid.

Let op! Het privacy beleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Mocht je vragen, opmerkingen of tips hebben met betrekking tot dit privacy beleid, dan nodigen wij je van harte uit om contact met de secretaris van Vokaal Totaal via secretaris@vokaaltotaal.nl

Privacy beleid Vokaal Totaal