Repetities Pepperoni

De repetities zijn:

• Elke dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur

Dienstencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16, Den Haag

• De contributie bedraagt €60,00 per kwartaal